Vytvoriť faktúru

UPRATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UPRATA
IČO 35745851
DIČ 2020203900
IČ DPH SK2020203900
Dátum vzniku 06 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPRATA
Švermova 14
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 584 €
Zisk 26 107 €
Aktíva 543 226 €
Vlastný kapitál 539 719 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244442441
Mobile phone(s) +421903556416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 199,750
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 199,750
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 326,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,278
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 315,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 526,373
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 518,875
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 582
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 485,547
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,107
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,498
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 465
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,033
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,530
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,503
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,584
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,584
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,765
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,564
C. Služby (účtová skupina 51) 374
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,368
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 304
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,819
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,646
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 26
X. Výnosové úroky (662) 26
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 374
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 374
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -348
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,471
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,364
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 26,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015