Vytvoriť faktúru

InfoAudit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno InfoAudit
IČO 35745908
DIČ 2021419565
IČ DPH SK2021419565
Dátum vzniku 13 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo InfoAudit
Mickiewiczova 3
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 136 €
Zisk 9 578 €
Aktíva 159 614 €
Vlastný kapitál 136 959 €
Kontaktné informácie
Email infoaudit@infoaudit.sk
Phone(s) 0244455920, 0244455922, 0903414601
Fax(es) 0244259520
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 85,767
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 85,767
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,271
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 25,173
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,201
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,409
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,585
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 173,038
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 146,539
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 129,658
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,578
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,499
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,699
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,856
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,843
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,800
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 93,136
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 92,646
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 71,261
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,607
C. Služby (účtová skupina 51) 23,294
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 461
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,441
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,458
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,875
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 65,745
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,487
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,487
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,484
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,391
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,813
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,578
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015