Vytvoriť faktúru

YONN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YONN
IČO 35745941
DIČ 2020271022
IČ DPH SK2020271022
Dátum vzniku 12 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YONN
Medzilaborecká 19
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 101 167 €
Zisk -46 488 €
Kontaktné informácie
Email vinnamuska@vinnamuska.sk
Phone(s) 0903789998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,506
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,506
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,506
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,126
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,934
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,389
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,632
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -40,114
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -265
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -46,488
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,746
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 69,746
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,210
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,379
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,157
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 101,167
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 93,167
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 146,448
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 64,012
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,632
C. Služby (účtová skupina 51) 13,346
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,755
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,506
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -45,281
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -30,823
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 247
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 247
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -247
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -45,528
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -46,488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745941 DIČ: 2020271022 IČ DPH: SK2020271022
 • Sídlo: YONN, Medzilaborecká 19, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Blanár Medzilaborecká 19 Bratislava 821 01 18.03.2011
  Tomáš Dadík Gogoľova 22 Martin 036 01 18.03.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Blanár 3 320 € (50%) Medzilaborecká 19 Bratislava 821 01
  Tomáš Dadík 3 319 € (50%) Gogoľova 22 Martin 036 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2012Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   13.04.2011Nové sidlo:
   Medzilaborecká 19 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Roman Blanár Medzilaboecká 19 Bratislava 821 01
   Tomáš Dadík Gogoľova 22 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Blanár Medzilaborecká 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   Tomáš Dadík Gogoľova 22 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.03.2011
   12.04.2011Zrušené sidlo:
   J. Stanislava 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Králik J. Stanislava 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Králik J.Stanislava 1 Bratislava
   11.02.2010Nové sidlo:
   J. Stanislava 1 Bratislava 841 05
   10.02.2010Zrušené sidlo:
   Žilinská 11 Bratislava 811 06
   27.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Milan Králik J.Stanislava 1 Bratislava
   26.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Rudavská J. Kráľa 738/10 Senica
   12.05.1998Nové obchodné meno:
   YONN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žilinská 11 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Milan Králik J. Stanislava 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oľga Rudavská J. Kráľa 738/10 Senica