Vytvoriť faktúru

ROZAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROZAN
IČO 35745959
DIČ 2021392098
IČ DPH SK2021392098
Dátum vzniku 13 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROZAN
Hrušková 42
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 554 €
Zisk 3 544 €
Aktíva 288 913 €
Vlastný kapitál -9 821 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 114,066
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 114,066
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,357
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,952
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,306
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,693
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68,475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 354,018
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,749
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,901
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,544
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 301,269
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 998
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 300,271
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,824
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,095
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,527
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,554
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 46,884
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,670
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,949
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,559
C. Služby (účtová skupina 51) 33,547
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,252
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,012
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,096
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 483
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,605
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,778
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,061
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,061
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,061
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,544
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,000
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745959 DIČ: 2021392098 IČ DPH: SK2021392098
 • Sídlo: ROZAN, Hrušková 42, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anton Rozbora Hrušková 42 Bratislava 831 06 20.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michaela Bieliková 1 494 € (22.5%) Bratislava 831 06
  MUDr. Anna Rozborová 5 146 € (77.5%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Rozbora Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.08.2014
   16.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.10.2002
   20.06.2009Nové predmety činnosti:
   vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel
   vykonávanie kontroly originality
   vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel
   27.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebnej techniky
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   23.01.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.10.2002
   22.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Šimon Gabura 1.mája 367/10 Svätý Jur 900 21
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   07.09.2001Nové sidlo:
   Hrušková 42 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   faktoring a forfaiting, mimo vymáhania súdnych pohľadávok
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebnej techniky
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Michaela Bieliková Tbiliská 7630/29 Bratislava 831 06
   Šimon Gabura 1.mája 367/10 Svätý Jur 900 21
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   06.09.2001Zrušené sidlo:
   Bulharská 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Soňa Tóthová Radarová 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   13.05.1998Nové obchodné meno:
   ROZAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v rozsahu predmetu činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Soňa Tóthová Radarová 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06