Vytvoriť faktúru

JMG Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JMG Slovakia
IČO 35745967
DIČ 2020253026
Dátum vzniku 13 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JMG Slovakia
Rovniankova 1
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 199 €
Zisk 12 384 €
Aktíva 17 583 €
Vlastný kapitál 12 997 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263813241
Mobile phone(s) +421902849008, +421904683780, +421948232264, +421944511426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,668
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,668
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,447
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,018
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,115
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,381
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,694
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,384
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,734
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,138
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 184
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 452
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,833
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 669
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 64,199
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 64,199
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,225
C. Služby (účtová skupina 51) 20,533
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,778
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 51
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 366
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,224
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,441
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 102
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -100
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,124
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,740
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015