Vytvoriť faktúru

DLAŽBASTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DLAŽBASTAV
Stav V likvidácii
IČO 35745991
DIČ 2020201106
IČ DPH SK2020201106
Dátum vzniku 14 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DLAŽBASTAV
Fándlyho 8
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 889 €
Zisk 9 801 €
Aktíva 120 699 €
Vlastný kapitál -162 689 €
Kontaktné informácie
Email dlazbastav@nextra.sk
Webová stránka http://www.dlazbastav.sk/
Phone(s) +421245922209, +421245926046
Mobile phone(s) +421903220358, +421903220330
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,419
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,419
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,241
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 16,406
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,975
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,660
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192,791
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,187
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -210,418
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,801
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 233,451
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 233,451
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,433
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 225,208
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,814
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 996
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 99,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,424
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 88,510
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,953
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,151
C. Služby (účtová skupina 51) 5,576
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 31,057
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,531
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,638
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,936
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,207
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 175
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -175
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,761
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,801
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016