Vytvoriť faktúru

NOVA 2000 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVA 2000
IČO 35746033
DIČ 2020211435
Dátum vzniku 14 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVA 2000
Segnerova 5
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 524 €
Zisk 304 €
Aktíva 11 732 €
Vlastný kapitál 10 944 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,663
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,175
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,175
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 281
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,545
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,349
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,304
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 300
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,004
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 384
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 620
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,184
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,184
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,663
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,779
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,172
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,981
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,809
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 304
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,884
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,884
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,404
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,524
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,524
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,520
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,622
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 783
D. Služby (účtová skupina 51) 1,299
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 74
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 466
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 466
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 902
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,438
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 304
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Files
4235718.tif
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016