Vytvoriť faktúru

CORIS - BROKERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CORIS - BROKERS
IČO 35746050
DIČ 2021419620
Dátum vzniku 13 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORIS - BROKERS
Mliekarenská 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 453 €
Zisk 832 €
Aktíva 9 459 €
Vlastný kapitál 3 202 €
Kontaktné informácie
Email coris@stonline.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,003
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,205
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,173
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,173
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,561
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 210
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 237
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,003
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,034
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,420
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,420
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 837
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 837
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,055
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,055
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 832
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,969
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 184
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,785
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 679
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 679
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,879
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 57
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,385
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 448
D. Služby (účtová skupina 51) 3,945
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,577
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,490
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,087
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -92
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,507
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,195
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,195
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,312
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4315965.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015