Vytvoriť faktúru

DREVLUX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREVLUX
IČO 35746084
DIČ 2020203955
IČ DPH SK2020203955
Dátum vzniku 05 Mája 1998
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo DREVLUX
Hlavná 1
90085
Vištuk
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 035 €
Aktíva 274 676 €
Vlastný kapitál 272 334 €
Kontaktné informácie
Email drevlux@drevlux.sk
Webová stránka http://www.drevlux.sk
Phone(s) +421336446181
Fax(es) 0336409931, 0336446181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 133,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 133,050
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 502
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,007
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,894
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,959
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,749
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 273,057
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 272,334
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 58,860
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 58,860
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 213,474
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 723
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 723
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 431
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,035
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,618
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,417
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,388
C. Služby (účtová skupina 51) 1,937
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 600
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,929
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,352
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,171
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,293
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,762
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,762
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,762
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,933
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) -9,933
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015