Vytvoriť faktúru

REZIDENCIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REZIDENCIA
IČO 35746149
DIČ 2021392505
Dátum vzniku 13 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REZIDENCIA
Drieňová 1/F
82101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -560 €
Aktíva 14 570 €
Vlastný kapitál 12 892 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,474
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,196
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,196
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,278
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 994
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,067
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,067
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -5,084
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,284
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,570
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -286
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,474
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,770
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,912
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,912
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,779
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,242
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,463
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,704
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,704
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 542
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -80
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4448095.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746149 DIČ: 2021392505
 • Sídlo: REZIDENCIA, Drieňová 1/F, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Rajecká 5 Bratislava 821 07 13.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok 6 639 € (100%) Rajecká 5 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.2007Nové sidlo:
   Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   26.07.2007Zrušené sidlo:
   Rajecká 5 Bratislava 821 07
   26.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ondrej Chrobák Červenákova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Danajovič Púpavová 31 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 26.03.2002
   13.11.2002Nové sidlo:
   Rajecká 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Rajecká 5 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Ondrej Chrobák Červenákova 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Rajecká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.05.1998
   Ing. Jozef Danajovič Púpavová 31 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 26.03.2002
   12.11.2002Zrušené sidlo:
   Kozia 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ondrej Chrobák Červenákova 3 Bratislava 841 01
   Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Danajovič Púpavová 31 Bratislava 841 04
   Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   13.05.1998Nové obchodné meno:
   REZIDENCIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kozia 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečmému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná kancelária/
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   poradenská a koncultačná činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ondrej Chrobák Červenákova 3 Bratislava 841 01
   Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Danajovič Púpavová 31 Bratislava 841 04
   Ing. arch. DUG. Gabriel Svitok Ševčenkova 6 Bratislava 851 01