Vytvoriť faktúru

M3 ENERGY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M3 ENERGY
IČO 35746165
Dátum vzniku 15 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M3 ENERGY
Laurinská 9
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 239 €
Zisk -33 312 €
Aktíva 23 074 €
Vlastný kapitál 14 670 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243631125, 0243631126, 0243631127, 0911980688
Mobile phone(s) +421911333040, +421911333382, +421911980168, +421911980688, 0911980688
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,405
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,950
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 911
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 369
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,405
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,642
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,628
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,628
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40,350
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,398
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -36,706
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,312
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,047
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 932
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,115
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,980
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,017
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,261
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,817
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 88,239
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 85,785
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,454
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 119,100
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 48,689
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,730
C. Služby (účtová skupina 51) 28,112
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 31,397
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 159
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,861
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,746
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,491
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,491
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,491
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,352
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,312
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016