Vytvoriť faktúru

Ekvita - Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ekvita - Invest
Stav V likvidácii
IČO 35746238
DIČ 2021378425
Dátum vzniku 19 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ekvita - Invest
Centrum 28/33
01701
Považská Bystrica
Finančné informácie
Zisk -161 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424320851
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,326
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,326
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 100,000
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 100,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,326
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,326
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,326
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68,974
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,974
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -161
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101
D. Služby (účtová skupina 51) 71
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -71
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -161
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2016