Vytvoriť faktúru

HUA FENG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HUA FENG
IČO 35746408
DIČ 2021384145
IČ DPH SK2021384145
Dátum vzniku 21 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUA FENG
Trojičné námestie 191
02744
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 584 €
Zisk 4 454 €
Kontaktné informácie
Email info@688.sk
Phone(s) 0435328049, 0435328571
Fax(es) 0435328049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,884
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 761
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 239,884
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,666
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,299
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,299
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,083
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,454
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 203,218
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 198,442
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,776
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 435
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,322
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,369
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,650
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 195,584
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 194,921
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 663
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 189,206
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 150,880
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,053
C. Služby (účtová skupina 51) 5,149
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,618
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 256
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,487
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,378
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,502
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 937
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 59
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 878
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -937
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,441
P. Daň z príjmov (591, 595) 987
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746408 DIČ: 2021384145 IČ DPH: SK2021384145
 • Sídlo: HUA FENG, Trojičné námestie 191, 02744, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Mája 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2003Nové sidlo:
   Trojičné námestie 191 Tvrdošín 027 44
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava
   18.07.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Strojnícka 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Lihua Feng Yang 3, Zhejiang, Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Černockého 4 Bratislava
   05.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   04.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 26 Bratislava
   19.03.2001Noví spoločníci:
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   18.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   30.10.2000Noví spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Nový štatutárny orgán:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   29.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   28.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Liu Lihua Feng Yang 3, Zhejiang, Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Černockého 4 Bratislava
   29.06.2000Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   28.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   14.09.1999Noví spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   14.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 26 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   21.05.1998Nové obchodné meno:
   HUA FENG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava