Vytvoriť faktúru

TEREA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEREA
IČO 35746416
DIČ 2020254918
IČ DPH SK2020254918
Dátum vzniku 20 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEREA
sv. Vincenta 6
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 213 €
Zisk -6 927 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905724404
Mobile phone(s) 0905724404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,457
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,368
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 23,368
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23,368
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,089
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,586
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,069
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,069
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 285
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,232
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,559
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,457
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,927
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,927
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,927
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 742
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 742
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,140
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,927
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,530
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,530
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,373
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,373
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,213
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,213
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,213
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,011
D. Služby (účtová skupina 51) 11,944
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,798
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,731
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 106
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,967
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746416 DIČ: 2020254918 IČ DPH: SK2020254918
 • Sídlo: TEREA, sv. Vincenta 6, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 20.05.1998
  JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 01.10.2001
  Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01 25.01.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Holler 1 066 € (15.3%) Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05
  JUDr. Oliver Baláž 2 480 € (35.6%) Šustekova 51 Bratislava 851 04
  Ing. Jozef Pamětický 824 € (11.8%) Súkenícka 1 Modra 900 01
  Ing. Marián Orság 1 031 € (14.8%) Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
  Ladislav Behul 821 € (11.8%) Pezinok 902 01
  PB CASTLE a. s. 750 € (10.8%) Praha 8 - Ďáblice 182 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2015Noví spoločníci:
   PB CASTLE a. s. U Chaloupek 14/13 Praha 8 - Ďáblice 182 00 Česká republika
   12.05.2015Zrušeny spoločníci:
   PRO- MIDAS, s. r. o. U Chaloupek 14/13 Praha 8-Ďáblice 182 00 Česká republika
   16.01.2013Noví spoločníci:
   PRO- MIDAS, s. r. o. U Chaloupek 14/13 Praha 8-Ďáblice 182 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.10.2001
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   06.08.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   faktoring a forfaiting
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   05.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   03.02.2010Noví spoločníci:
   Ladislav Behul Hroznová 19 Pezinok 902 01
   02.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   12.09.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04
   11.09.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 25.01.2007
   07.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Sirotný Partizánska 495/82 Trenčianske Teplice
   25.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01
   31.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   30.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce
   04.11.2003Nové sidlo:
   sv. Vincenta 6 Bratislava 821 03
   03.11.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   01.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   30.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   14.11.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Ing. Juraj Sirotný Partizánska 495/82 Trenčianske Teplice
   13.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   20.06.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Noví spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   19.06.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   NOREA - leas, spol. s r.o. IČO: 31 405 231 Páričkova 22 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   20.05.1998Nové obchodné meno:
   TEREA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   NOREA - leas, spol. s r.o. IČO: 31 405 231 Páričkova 22 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava