Vytvoriť faktúru

DAMITA COSMETICS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAMITA COSMETICS
IČO 35746491
DIČ 2020211457
IČ DPH SK2020211457
Dátum vzniku 21 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMITA COSMETICS
Rovniankova 18
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 128 623 €
Zisk -3 305 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0902288000
Mobile phone(s) 0902288000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 279,794
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 210,254
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 210,254
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,018
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,255
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 318,812
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,443
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,061
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 684
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,364
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,305
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 290,369
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35,162
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,167
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,612
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,899
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 456
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,302
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 170,388
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 71,350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 128,623
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 128,546
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 121,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,526
C. Služby (účtová skupina 51) 26,345
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,801
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 833
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 29,485
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,615
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,752
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 9,960
M. Nákladové úroky (562) 7,869
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,091
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,960
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,345
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746491 DIČ: 2020211457 IČ DPH: SK2020211457
 • Sídlo: DAMITA COSMETICS, Rovniankova 18, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Darina Micháliková Rovniankova 18 Bratislava 851 02 21.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Darina Micháliková 6 639 € (100%) Rovniankova 18 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2008Nové obchodné meno:
   DAMITA COSMETICS spol. s r. o.
   25.04.2008Zrušené obchodné meno:
   DAMITA Slovenská kozmetika Bratislava spol. s r.o.
   17.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Táňa Hlatká Žitná 3/a Bratislava 831 06
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Okasa Sídlisko Lúčky 1536/32 Holíč 908 51
   21.05.1998Nové obchodné meno:
   DAMITA Slovenská kozmetika Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 18 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba, vývoj, výskum kozmetických prípravkov
   kaderníctvo
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Micháliková Rovniankova 18 Bratislava 851 02
   Ing. Táňa Hlatká Žitná 3/a Bratislava 831 06
   Milan Okasa Sídlisko Lúčky 1536/32 Holíč 908 51
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Micháliková Rovniankova 18 Bratislava 851 02