Vytvoriť faktúru

RST Estate Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RST Estate Service
Stav Zrušená
IČO 35746611
DIČ 2020201117
Dátum vzniku 26 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RST Estate Service
90049
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 €
Zisk -2 314 €
Kontaktné informácie
Email tomas.rapi@rst-estate.sk
Phone(s) 0245985524
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,583
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,153
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,153
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,153
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,430
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 250
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,001
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,001
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,001
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 187
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,583
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -121,518
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -126,343
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,591
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -136,934
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,314
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,101
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 64
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 32,774
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,711
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,268
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,268
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,441
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,002
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 78,048
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,359
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,226
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,226
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,354
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,314
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
 • IČO:35746611 DIČ: 2020201117
 • Sídlo: RST Estate Service, 90049, Rovinka
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.06.2016Zrušené obchodné meno:
   RST Estate Service, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   357 Rovinka 900 49
   10.05.2007Nové obchodné meno:
   RST Estate Service, s.r.o.
   26.05.1998Nové sidlo:
   357 Rovinka 900 49
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným