Vytvoriť faktúru

VELU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VELU
IČO 35746670
DIČ 2020271220
IČ DPH SK2020271220
Dátum vzniku 25 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELU
Svetlá 5
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 354 €
Zisk -844 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,679
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,123
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,679
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,644
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,439
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -844
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,323
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,862
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,461
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 320
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 315
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,807
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,354
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,175
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,757
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,219
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 197
C. Služby (účtová skupina 51) 5,926
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,940
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 151
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -403
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,833
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 26
XI. Kurzové zisky (663) 26
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 467
N. Kurzové straty (563) 231
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -441
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -844
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015