Vytvoriť faktúru

Arnold izolácie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arnold izolácie
IČO 35746688
DIČ 2020230432
IČ DPH SK2020230432
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo Arnold izolácie
Šišov 218
95638
Šišov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 345 830 €
Zisk 223 482 €
Kontaktné informácie
Email slovakia@arnoldgroup.com
Phone(s) 0387696193
Fax(es) 0387696194, 0387696193
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,129,658
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 912,110
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 912,110
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,116
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 753,071
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,323
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,215,590
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 177,024
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,330
3. Výrobky (123) - /194/ 128,694
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 812,677
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 797,617
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797,617
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,303
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,757
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 225,889
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,697
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 223,192
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,958
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,129,658
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,623,016
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,382,936
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,382,936
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223,482
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 506,642
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 164,052
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 160,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,052
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 306,310
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 175,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 746
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 63,364
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,603
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,978
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,280
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,280
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,345,903
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,345,830
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,747,875
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 566,018
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 21,683
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,254
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,037,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 502,597
D. Služby (účtová skupina 51) 268,898
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,157,008
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 838,895
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 288,784
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,329
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,308
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 92,928
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 92,928
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,236
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 307,855
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,564,081
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 55
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,692
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,750
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,750
O. Kurzové straty (563) 30
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 912
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,618
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 290,237
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 66,755
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 66,755
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 223,482
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:35746688 DIČ: 2020230432 IČ DPH: SK2020230432
 • Sídlo: Arnold izolácie, Šišov 218, 95638, Šišov
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 Spolková republika Nemecko 05.06.2008
  Dušan Kajan 22 Pochabany 956 38 01.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Wolfganag Arnold 0 € (0%) Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
  Werner Arnold 0 € (0%) Robert-Bosch-Str. 3 Filderstadt 707 94 SRN
  Arnold izolačné systémy s.r.o. 0 € (0%) 218 Šišov 956 38
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kajan 22 Pochabany 956 38 Vznik funkcie: 01.05.2015
   15.03.2011Nové predmety činnosti:
   izolatérstvo
   19.11.2009Nové sidlo:
   218 Šišov 956 38
   Noví spoločníci:
   komanditista Arnold izolačné systémy s.r.o. IČO: 35 739 843 218 Šišov 956 38
   Nový štatutárny orgán:
   Arnold izolačné systémy s.r.o. 218 Šišov 956 38
   04.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 05.06.2008
   11.04.2008Nové obchodné meno:
   Arnold izolácie k.s.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba, veľkoobchodný a maloobchodný predaj izolačných materiálov textilného druhu
   Noví spoločníci:
   komanditista Werner Arnold Robert-Bosch-Str. 3 Filderstadt 707 94 SRN
   komanditista Wolfganag Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár