Vytvoriť faktúru

G-WATCH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G-WATCH
IČO 35746700
DIČ 2020220257
IČ DPH SK2020220257
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G-WATCH
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 325 702 €
Zisk 52 076 €
Kontaktné informácie
Email auparkwdl@wdl.sk
Phone(s) 0263454077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,659,753
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 106,645
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,570
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,856
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 57,219
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 57,219
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,547,631
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 903,069
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 903,069
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 637,192
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 594,885
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 594,885
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 42,023
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,370
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,370
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,477
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,477
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,659,753
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,479,779
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,336,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,336,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,880
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,880
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 47,319
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 47,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,865
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,865
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,076
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,399
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,451
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,451
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,958
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,883
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,883
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,257
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,120
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,339
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,359
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,659
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,659
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,331
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,575
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,575
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,325,702
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,231,493
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 94,196
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,256
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 927,857
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,614
D. Služby (účtová skupina 51) 201,712
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,700
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,565
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,281
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,854
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 206
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,994
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,994
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,173
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,446
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 184,506
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,631
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,599
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,599
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,702
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,508
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,508
O. Kurzové straty (563) 89
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,071
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,375
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,299
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,299
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,076
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746700 DIČ: 2020220257 IČ DPH: SK2020220257
 • Sídlo: G-WATCH, Panónska cesta 17, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Monika Ferková Nám. sv. Egídia 37/87 Poprad 058 01 09.06.2005
  Gábor Szerb Priekopnícka 32 Bratislava 821 06 21.12.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gábor Szerb 1 336 639 € (100%) Priekopnícka 32 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   29.10.2013Zrušené sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. 100 Bratislava 831 02
   04.01.2012Nové sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. 100 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gábor Szerb Priekopnícka 32 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 21.12.2011
   03.01.2012Zrušené sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. Bratislava 831 02
   16.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Ferková Nám. sv. Egídia 37/87 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 09.06.2005
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tham Priekopnícka 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.10.2001
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Tham Priekopnícka 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.10.2001
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Thám Priekopnícka 28 Bratislava 821 06
   28.11.2001Nové sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Thám Priekopnícka 28 Bratislava 821 06
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Szokol SNP 995 Galanta
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Marián Szokol SNP 995 Galanta
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   28.05.1998Nové obchodné meno:
   G-WATCH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Gábor Szerb Bocskai út 13 Budapešť Maďarská republika pobyt na území SR : Priekopnícka 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava