Vytvoriť faktúru

MUW - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUW
IČO 35746769
DIČ 2021379998
IČ DPH SK2021379998
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUW
Prešernová 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 974 €
Zisk 3 925 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0267202410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,511,597
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,426,546
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,426,546
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,426,546
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,051
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,254
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 17,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,800
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,997
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 56,997
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,000
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,511,597
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 122,305
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -127,978
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -127,978
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,506,374
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 191,981
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,311,233
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,212
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,212
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,299,153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,868
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,160
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 93,978
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 93,974
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,875
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,099
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,662
D. Služby (účtová skupina 51) 7,675
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 256
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,262
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,216
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,538
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,335
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 50
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,488
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,488
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 797
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015