Vytvoriť faktúru

MEDA - medical group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDA - medical group
IČO 35746785
DIČ 2021401272
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDA - medical group
Bulharská 3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 823 €
Zisk -696 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 29,319
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 29,319
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 165,304
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 140
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 165,063
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 194,623
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 165,063
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 192,430
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 192,430
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 536
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,207
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -696
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,560
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 266
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,294
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,768
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 193
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 573
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,823
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,823
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,884
C. Služby (účtová skupina 51) 14,591
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,948
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,018
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,112
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,399
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -129
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,348
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 82
X. Výnosové úroky (662) 82
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 169
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 169
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -216
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -696
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746785 DIČ: 2021401272
 • Sídlo: MEDA - medical group, Bulharská 3, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40/376 Bratislava 821 05 28.05.1998
  JUDr. Ľudomír Voloch Robotnícka 9 Bratislava 831 03 25.11.2010
  MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 27.04.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Alexander Bodnár 1 243 € (0.6%) Mierová 40/376 Bratislava 821 05
  MUDr. Anna Rozborová 91 243 € (47.4%) Hrušková 42 Bratislava 831 06
  MUDr. Jana Dančová 1 243 € (0.6%) Trnavská 3 Bratislava 831 04
  MUDr. Drahoslava Hinštová 1 243 € (0.6%) Blumentálska 22 Bratislava 811 07
  MUDr. Milota Ambrušová 1 243 € (0.6%) Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
  MUDr. Darina Bilančíková 1 243 € (0.6%) Nobelova 20 Bratislava 831 02
  MUDr. Ľubomír Rožič 1 243 € (0.6%) J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
  Soňa Tóthová 1 243 € (0.6%) Radarova 2 Bratislava 821 02
  MUDr. Daniela Hajasová 1 243 € (0.6%) Bratislava 821 02
  PharmDr. Jana Steblová 91 243 € (47.4%) Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   11.06.2011Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.2011
   10.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   14.01.2011Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40/376 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.05.1998
   JUDr. Ľudomír Voloch Robotnícka 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 25.11.2010
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   13.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.05.1998
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   23.01.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Valér Husarovič A. Gwerkovej 3 Bratislava 851 04
   06.05.2002Noví spoločníci:
   MUDr. Jana Dančová Trnavská 3 Bratislava 831 04
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
   MUDr. Darina Bilančíková Nobelova 20 Bratislava 831 02
   MUDr. Ľubomír Rožič J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
   Soňa Tóthová Radarova 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   MUDr. Anna Rozborová Hruškova 42 Bratislava 831 06
   MUDr. Daniela Hajasová Sputniková 4 Bratislava 821 02
   PharmDr. Jana Steblová Klemensova 2517/7 Bratislava 811 09
   MUDr. Valér Husarovič A. Gwerkovej 3 Bratislava 851 04
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.05.1998
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
   MUDr. Darina Bilančíková Nobelova 20 Bratislava 831 02
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   MUDr. Jana Dančová Trnavská 3 Bratislava 831 04
   MUDr. Daniela Hajasová Sputniková 4 Bratislava 821 02
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 6186/123 Bratislava 831 06
   MUDr. Ľubomír Rožič J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
   PharmDr. Jana Steblová Klemensova 2517/7 Bratislava 811 09
   Soňa Tóthová Radarova 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Milota Ambrušová Mesačná 2 Bratislava 821 04
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   28.03.2001Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná kancelária
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu motorových vozidiel
   grafické práce na počítači podľa predlohy
   obstarávanie služieb so správou bytového a nebytového fondu - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   poradenská činnosť v oblasti nákupov a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniela Hajasová Sputniková 4 Bratislava 821 02
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 6186/123 Bratislava 831 06
   PharmDr. Jana Steblová Klemensova 2517/7 Bratislava 811 09
   27.03.2001Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniela Hajasová Slowackého 51 Bratislava 821 04
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   28.05.1998Nové obchodné meno:
   MEDA - medical group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
   MUDr. Darina Bilančíková Nobelova 20 Bratislava 831 02
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   MUDr. Jana Dančová Trnavská 3 Bratislava 831 04
   MUDr. Daniela Hajasová Slowackého 51 Bratislava 821 04
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   MUDr. Ľubomír Rožič J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
   Soňa Tóthová Radarova 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Milota Ambrušová Mesačná 2 Bratislava 821 04
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05