Vytvoriť faktúru

Sell-ex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sell-ex
IČO 35746815
DIČ 2021414824
Dátum vzniku 28 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sell-ex
90637
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 340 €
Zisk 1 289 €
Aktíva 26 428 €
Vlastný kapitál 23 971 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0949200100, 0346584311
Mobile phone(s) 0949200100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,002
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,377
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,002
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,168
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,575
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,289
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,834
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,868
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,373
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 13
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,340
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,992
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,348
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,707
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,415
C. Služby (účtová skupina 51) 21,131
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 282
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,633
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,932
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 864
M. Nákladové úroky (562) 257
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 605
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -864
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,769
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746815 DIČ: 2021414824
 • Sídlo: Sell-ex, 90637, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Martin Adamec 13 Sološnica 906 37 18.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Martin Adamec 6 640 € (100%) 13 Sološnica 906 37
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   Sell-ex s. r. o.
   Nové sidlo:
   13 Sološnica 906 37
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Adamec 13 Sološnica 906 37 Vznik funkcie: 18.03.2010
   17.03.2010Zrušené obchodné meno:
   MAX - PRESS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jamnického 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica
   Ing. Jozef Soják Jamnického 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Soják Jamnického 8 Bratislava
   28.04.1998Nové obchodné meno:
   MAX - PRESS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 8 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   činnosti v oblasti nehnuteľností-sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba, požičiavanie a distribúcia videozáznamov
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica
   Ing. Jozef Soják Jamnického 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Soják Jamnického 8 Bratislava