Vytvoriť faktúru

STAVOCEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVOCEL
IČO 35746858
DIČ 2020207464
IČ DPH SK2020207464
Dátum vzniku 29 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVOCEL
Cesta mládeže 18
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 618 €
Zisk -6 110 €
Kontaktné informácie
Email stavocel.sro@centrum.sk
Phone(s) 0347782113, 00347722160, 0347722160
Fax(es) 0347722160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,429
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,429
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,656
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,607
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,607
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,166
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,237
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,929
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,429
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,855
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 789
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 789
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,174
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,174
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,110
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,284
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 760
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,524
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,064
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,064
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,299
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,618
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,933
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,685
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,567
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 949
D. Služby (účtová skupina 51) 14,732
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 76
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,949
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,872
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35746858 DIČ: 2020207464 IČ DPH: SK2020207464
 • Sídlo: STAVOCEL, Cesta mládeže 18, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Pernecký 1. mája 3 Malacky 901 01 17.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Pernecký 6 640 € (100%) 1. mája 3 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.09.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Pernecký 1. mája 3 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 17.02.2000
   29.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Pavol Pernecký 1.Mája 3 Malacky 901 01
   20.02.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, skladov, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
   zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
   17.02.2000Nové obchodné meno:
   STAVOCEL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta mládeže 18 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Pavol Pernecký 1. mája 3 Malacky 901 01
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Pavol Pernecký 1.Mája 3 Malacky 901 01
   16.02.2000Zrušené obchodné meno:
   MIDACO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   MIDACO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63