Vytvoriť faktúru

EUROTRANSPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROTRANSPORT
IČO 35746904
DIČ 2021394672
Dátum vzniku 29 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROTRANSPORT
Arménska 7
82107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -550 €
Kontaktné informácie
Email zoro196@hotmail.com
Phone(s) 0918906457
Mobile phone(s) 0918906457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,400
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,400
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,400
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -169
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -169
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -550
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -70
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015