Vytvoriť faktúru

BAYOSAN SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAYOSAN SR
Stav V likvidácii
IČO 35746963
DIČ 2020252509
IČ DPH SK2020252509
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAYOSAN SR
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -79 €
Kontaktné informácie
Email bayosan@isternet.sk
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,715
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,962
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,962
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,753
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 81
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,672
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,715
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,893
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,669
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,669
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 822
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 822
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 394
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 394
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 428
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -79
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015