Vytvoriť faktúru

ANELL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANELL
IČO 35747013
DIČ 2021401558
Dátum vzniku 25 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANELL
Ružomberská 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 534 €
Zisk 5 928 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,994
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 394
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,585
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,994
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,285
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 606
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,220
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,928
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,709
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 442
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,017
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 114
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 723
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 700
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,534
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,330
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,008
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,429
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 490
C. Služby (účtová skupina 51) 1,684
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,156
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 249
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,526
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,931
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 118
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,408
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015