Vytvoriť faktúru

ZUBO TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZUBO TRADE
IČO 35747056
DIČ 2020243038
IČ DPH SK2020243038
Dátum vzniku 25 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUBO TRADE
Vetvárska 28
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 805 €
Zisk -12 201 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,957
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,905
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,957
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,864
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 449
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,751
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,201
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,821
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 267
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,554
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 326
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,457
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,805
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,051
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,720
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,936
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,300
C. Služby (účtová skupina 51) 726
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,910
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,131
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,975
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 110
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,241
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015