Vytvoriť faktúru

SHOWLAND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SHOWLAND
IČO 35747064
DIČ 2020211501
Dátum vzniku 01 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SHOWLAND
Balkánska 145
85110
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -796 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254418945
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,395
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,395
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,395
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,231
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,951
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -796
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,164
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,064
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 584
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 269
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19
C. Služby (účtová skupina 51) 250
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -269
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -269
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 48
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -47
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -316
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -796
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Files
4231639.tif
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016