Vytvoriť faktúru

RAY INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAY INVEST
Stav Zrušená
IČO 35747072
DIČ 2020220301
IČ DPH SK2020220301
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAY INVEST
Obchodná 39
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 453 628 €
Zisk 7 147 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 878,582
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 162,865
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 713,580
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 878,582
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,473
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -50,258
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,147
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 915,055
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 915,055
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 846,625
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,550
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,453,628
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,261,130
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 192,498
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,443,104
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,987,102
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,902
C. Služby (účtová skupina 51) 453,100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,524
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,524
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 498
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 498
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -497
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,027
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,147
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
 • IČO:35747072 DIČ: 2020220301 IČ DPH: SK2020220301
 • Sídlo: RAY INVEST, Obchodná 39, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.08.2016Zrušené obchodné meno:
   RAY INVEST s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   17.09.2015Nové sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   25.11.2014Nové obchodné meno:
   RAY INVEST s. r. o.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným