Vytvoriť faktúru

Družstvo lekárov Zrkadlový háj - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstvo lekárov Zrkadlový háj
IČO 35747099
DIČ 2021389447
IČ DPH SK2021389447
Dátum vzniku 01 Júna 1998
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstvo lekárov Zrkadlový háj
Rovniankova 1
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 132 318 €
Zisk -443 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,057
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,581
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,184
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,057
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,753
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,788
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 2,788
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 425
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,523
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -443
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,810
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 227
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,583
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,931
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,750
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,552
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 132,318
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 132,304
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 130,913
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,080
C. Služby (účtová skupina 51) 70,849
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,242
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,570
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,405
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,375
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 895
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 895
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -886
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 519
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -443
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015