Vytvoriť faktúru

LIPINA - REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIPINA - REAL
IČO 35747161
DIČ 2020230168
IČ DPH SK2020230168
Dátum vzniku 02 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIPINA - REAL
Gagarinova 10A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 223 €
Vlastný kapitál -215 522 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908791983
Mobile phone(s) 0908791983
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 223
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 223
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -216,482
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -222,825
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -71,855
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -150,970
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,014
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 239,669
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 69
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 239,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -26,655
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 152
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -27,767
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,691
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 3,691
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016