Vytvoriť faktúru

ApliCAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ApliCAD
IČO 35747226
DIČ 2020220290
Dátum vzniku 03 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ApliCAD
Veternicová 29
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 380 €
Zisk 1 697 €
Aktíva 7 125 €
Vlastný kapitál 6 574 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,808
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,808
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,380
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,380
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,380
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,428
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,808
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,271
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,716
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,809
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,525
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,697
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 537
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,380
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203
D. Služby (účtová skupina 51) 203
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,177
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,177
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,697
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4246302.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015