Vytvoriť faktúru

REPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REPS
IČO 35747251
DIČ 2020203966
IČ DPH SK2020203966
Dátum vzniku 01 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REPS
Rázusova 60
90201
Pezinok
Finančné informácie
Zisk -1 278 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,769
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,715
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,769
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,144
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 447
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -66,952
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,278
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,913
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,889
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,024
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,064
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 196
C. Služby (účtová skupina 51) 40
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -236
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -236
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -318
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35747251 DIČ: 2020203966 IČ DPH: SK2020203966
 • Sídlo: REPS, Rázusova 60, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 18.05.1998
  Mgr. et Mgr. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01 22.05.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gregor Gál 3 319 € (50%) Rázusova 60 Pezinok
  Mgr. et Mgr. Gregor Gál 3 319 € (50%) Rázusova 60 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.09.2013Noví spoločníci:
   Mgr. et Mgr. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. et Mgr. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.05.2013
   10.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.05.2013
   28.05.2013Noví spoločníci:
   Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok Vznik funkcie: 18.05.1998
   Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.05.2013
   27.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Ján Švancar 612 Majcichov 919 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok
   04.04.2006Noví spoločníci:
   Ján Švancar 612 Majcichov 919 22
   03.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Viliam Banáš Majcichov 317 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Banáš Majcichov 317 Trnava
   17.01.2001Nové predmety činnosti:
   opracovávanie dreva a zvoz dreva
   01.06.1998Nové obchodné meno:
   REPS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rázusova 60 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkvoanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
   činnosť organizačných poradcov v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok
   Viliam Banáš Majcichov 317 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Banáš Majcichov 317 Trnava
   Ing. Gregor Gál Rázusova 60 Pezinok