Vytvoriť faktúru

NOBILE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOBILE
IČO 35747358
DIČ 2021407036
IČ DPH SK2021407036
Dátum vzniku 05 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOBILE
Leškova 9/A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 577 €
Aktíva 20 742 €
Vlastný kapitál -146 514 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0240200011
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,345
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,345
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,025
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 320
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 210
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -151,090
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -153,816
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,583
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -156,399
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,577
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 171,435
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 170,835
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,028
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,028
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 168,847
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,228
D. Služby (účtová skupina 51) 919
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 276
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,228
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -919
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,389
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,373
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,373
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,389
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,617
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,577
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015