Vytvoriť faktúru

RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská
IČO 35747382
DIČ 2021404891
IČ DPH SK2021404891
Dátum vzniku 08 Júna 1998
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 388 €
Zisk -15 242 €
Aktíva 96 607 €
Vlastný kapitál -8 591 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 104,567
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,998
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,998
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,998
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,870
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,609
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,595
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,595
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,839
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,175
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 168
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 168
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -194
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,287
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,699
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,699
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,567
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -23,833
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 655
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 655
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,660
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,545
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,242
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,346
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 122
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 128,224
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,761
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,761
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 46,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,047
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 402
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,714
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 54
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 54
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 56,389
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 56,388
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,388
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,403
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,586
D. Služby (účtová skupina 51) 21,037
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,962
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,804
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,106
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,036
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,599
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,599
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,015
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,765
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,338
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,338
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,337
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,352
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,066
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,066
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) -14,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,242
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:35747382 DIČ: 2021404891 IČ DPH: SK2021404891
 • Sídlo: RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júna 1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RES Integra, s.r.o. 0 € (0%) Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2010Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   20.02.2007Noví spoločníci:
   komanditista Marta Kutášová Závadská 6 Bratislava 831 06
   27.03.2002Nové obchodné meno:
   RES Integra - poradenská - komanditná spoločnosť, v skratke RES Integra - poradenská, k.s.
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   RES Integra, s.r.o. Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   08.06.1998Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   lektorská činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   komplementár RES Integra, s.r.o. IČO: 35 692 740 Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04