Vytvoriť faktúru

Eaton Electric - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eaton Electric
IČO 35747498
DIČ 2020243049
IČ DPH SK2020243049
Dátum vzniku 09 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eaton Electric
Drieňová 1/B
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 160 534 €
Zisk -120 865 €
Aktíva 3 089 913 €
Vlastný kapitál 2 263 884 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248204311, 0248204320
Fax(es) 0248204312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,337,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,982
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 583
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 583
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,399
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,399
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,310,706
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,186
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,186
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 130,277
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 130,277
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,163,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,451,811
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,451,811
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,678,029
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,436
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,174
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,124
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,194
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,930
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,337,812
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,143,019
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,256,581
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,256,581
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,865
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,814
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,571
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,571
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 596,443
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 465,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 465,128
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,117
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,110
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -812
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 580,057
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,065
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 526,992
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -257
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,979
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,979
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,156,818
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,160,534
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,083,798
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 73,019
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,717
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,261,764
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,713,777
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,668
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -363
D. Služby (účtová skupina 51) 629,620
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 783,640
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 575,295
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 197,879
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,466
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,839
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,712
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,712
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,253
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,618
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101,230
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 709,115
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,300
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,998
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,998
XII. Kurzové zisky (663) 302
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,265
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 717
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 717
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,548
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,965
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -105,195
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,670
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,670
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,865
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35747498 DIČ: 2020243049 IČ DPH: SK2020243049
 • Sídlo: Eaton Electric, Drieňová 1/B, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Pirich Stříbrná Lhota 1542 Mníšek pod Brdy 252 10 Česká republika 18.02.2011
  Marcela Kordulíková Lipová 430 Spořice Česká republika 06.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eaton Elektrotechnika s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kordulíková Lipová 430 Spořice Česká republika Vznik funkcie: 06.05.2015
   15.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka Ch.De-Chandieu 6 Lausanne 1006 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 07.07.2009
   18.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   09.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pirich Stříbrná Lhota 1542 Mníšek pod Brdy 252 10 Česká republika Vznik funkcie: 18.02.2011
   08.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klučka Jégeho 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   17.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka Ch.De-Chandieu 6 Lausanne 1006 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 07.07.2009
   16.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka 1eHelmersstraat 53 H 1054DB Amsterdam Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 07.07.2009
   30.09.2009Nové obchodné meno:
   Eaton Electric s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Eaton Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   29.09.2009Zrušené obchodné meno:
   Moeller Electric s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Moeller Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   10.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka 1eHelmersstraat 53 H 1054DB Amsterdam Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 07.07.2009
   27.05.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1/B Bratislava 821 01
   26.05.2006Zrušené sidlo:
   Kopčianska 22 Bratislava 851 01
   01.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klučka Jégeho 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   31.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika Vznik funkcie: 09.06.1998
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika Vznik funkcie: 09.06.1998
   13.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 48 Tomašov
   22.06.2001Noví spoločníci:
   Moeller Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   21.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Felten & Guilleaume Elektrotechnika s.r.o., IČO: 49 811 894 Náchodská 469 Praha Česká republika
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   Moeller Electric s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 22 Bratislava 851 01
   01.04.2001Zrušené obchodné meno:
   Felten & Guilleaume Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   09.06.1998Nové obchodné meno:
   Felten & Guilleaume Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Felten & Guilleaume Elektrotechnika s.r.o., IČO: 49 811 894 Náchodská 469 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 48 Tomašov