Vytvoriť faktúru

SANPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANPO
IČO 35747561
DIČ 2021425175
IČ DPH SK2021425175
Dátum vzniku 26 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANPO
Kráľovka 159/22
07682
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 876 €
Zisk -132 458 €
Kontaktné informácie
Email info@sanpo.sk
Phone(s) 0907815541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 545,603
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 545,603
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 177,328
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 111,869
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 58,523
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 377
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 657,472
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,137,605
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 29,875
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 900
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,035,922
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -132,458
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,795,077
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 322,543
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,472,534
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 611,307
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,105
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,491
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 836,631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,876
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,876
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 140,876
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,326
C. Služby (účtová skupina 51) 28,653
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,071
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,065
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,673
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,088
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -131,000
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -39,979
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 498
M. Nákladové úroky (562) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 427
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -498
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -131,498
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -132,458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015