Vytvoriť faktúru

REPAR - Building Control - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REPAR - Building Control
IČO 35747692
DIČ 2020220279
IČ DPH SK2020220279
Dátum vzniku 10 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REPAR - Building Control
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 241 986 €
Zisk 3 560 €
Aktíva 124 488 €
Vlastný kapitál 17 349 €
Kontaktné informácie
Email repar.buildingcontrol@gmail.com
Phone(s) 0249214417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 148,475
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,402
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,402
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,402
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,282
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,025
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,025
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,025
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 105,102
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106,104
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,104
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -1,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,155
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,285
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,870
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,791
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 148,475
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,046
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,486
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -440
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,560
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,566
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,790
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,790
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,247
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 121,143
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,335
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,335
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 276
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 76,448
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,704
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,380
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,386
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,386
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 241,986
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 241,986
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 239,940
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,046
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,542
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,453
D. Služby (účtová skupina 51) 38,141
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 169,550
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 144,457
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,641
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,452
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 383
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,620
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,620
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,395
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,444
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,346
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 881
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 427
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 427
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 454
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,564
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,004
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35747692 DIČ: 2020220279 IČ DPH: SK2020220279
 • Sídlo: REPAR - Building Control, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Tarnovský Topoľčianska 14/3202 Bratislava - Petržalka 851 05 16.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Hozzová 3 320 € (50%) Bratislava 811 07
  Ružena Škuciová 3 320 € (50%) Černicová 3/1812 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2011Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Eva Hozzová Fazuľová 2/2866 Bratislava 811 07
   Ružena Škuciová Černicová 3/1812 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tarnovský Topoľčianska 14/3202 Bratislava - Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 16.05.2011
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.04.2003
   01.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Novackého 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.04.2003
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1998 Skončenie funkcie: 15.03.2003
   10.06.1998Nové obchodné meno:
   REPAR - Building Control, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novackého 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti technického zariadenia budov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1998 Skončenie funkcie: 15.03.2003