Vytvoriť faktúru

AGENTÚRA ATLAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGENTÚRA ATLAS
IČO 35747757
DIČ 2021406233
Dátum vzniku 12 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTÚRA ATLAS
Vajnorská 108
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 925 €
Zisk -473 €
Aktíva 17 656 €
Vlastný kapitál -1 245 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252624411
Fax(es) 0252624411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,021
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 419
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,602
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,551
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,051
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,033
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,718
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,555
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -34,772
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,360
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,132
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -473
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,751
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 217
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 217
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,097
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,097
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 925
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 925
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790
D. Služby (účtová skupina 51) 790
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 135
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4445550.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35747757 DIČ: 2021406233
 • Sídlo: AGENTÚRA ATLAS, Vajnorská 108, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01 12.06.1998
  Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 12.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Viecha 3 320 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Ľudmila Viechová 3 320 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2007Nové sidlo:
   Vajnorská 108 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.06.1998
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.06.1998
   03.04.2007Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA ATLAS,s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie jazykových štúdijných kurzov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01