Vytvoriť faktúru

YANG HUI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno YANG HUI
IČO 35747781
DIČ 2020211732
IČ DPH SK2020211732
Dátum vzniku 11 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YANG HUI
Stará Vajnorská 3338/17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 478 €
Zisk 4 605 €
Aktíva 455 808 €
Vlastný kapitál 272 466 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 441,121
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 440,483
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 414,107
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 414,107
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,566
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,566
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,566
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,810
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,670
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 638
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 638
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,121
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 434,441
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,632
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,632
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 222,989
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 590
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 195,625
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 195,625
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,605
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,680
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 136
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 136
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,503
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,503
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 500
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 280
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,592
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 669
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 72,911
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 89,478
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 89,478
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,771
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 45,897
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,019
D. Služby (účtová skupina 51) 22,943
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,316
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,865
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,410
4. Sociálne náklady (527, 528) 41
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 596
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,707
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,619
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,707
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,707
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,707
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,000
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,395
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,395
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,605
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
 • IČO:35747781 DIČ: 2020211732 IČ DPH: SK2020211732
 • Sídlo: YANG HUI, Stará Vajnorská 3338/17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júna 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Nikoleta Vančová Slnečná 1941/5 Šaľa 927 05 07.11.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Meili Wu 1 660 € (15.6%) Bratislava 821 07
  Meihong Wu 1 660 € (15.6%) Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
  Jun Yang 7 312 € (68.8%) Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2016Noví spoločníci:
   Meili Wu Píniová 14364/13 Bratislava 821 07
   Jun Yang dlhodobý pobyt na území SR : Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
   Meihong Wu dlhodobý pobyt na území SR : Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Nikoleta Vančová Slnečná 1941/5 Šaľa 927 05 Vznik funkcie: 07.11.2016
   08.11.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3338/17 Bratislava 831 04
   11.06.1998Nové obchodné meno:
   YANG HUI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia