Vytvoriť faktúru

MABORO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MABORO
IČO 35747889
DIČ 2020230333
IČ DPH SK2020230333
Dátum vzniku 29 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MABORO
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 253 491 €
Zisk 31 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911272147, +421940611773
Fax(es) 0220606282
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 945
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 945
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 945
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,460
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,586
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 381
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,405
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,373
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -90,713
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,778
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 450
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 52,718
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,981
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,506
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,622
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,609
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 987
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 39,373
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 253,491
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 225,019
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,472
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 247,151
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,109
C. Služby (účtová skupina 51) 202,026
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,332
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 516
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,608
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 560
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,340
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,884
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,151
M. Nákladové úroky (562) 3,278
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,860
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,151
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,189
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,158
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016