Vytvoriť faktúru

T - Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T - Invest
IČO 35747927
DIČ 2021426759
IČ DPH SK2021426759
Dátum vzniku 12 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T - Invest
Skuteckého 23
97401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 567 €
Zisk -3 824 €
Aktíva 5 052 743 €
Vlastný kapitál 1 621 951 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,926,458
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,950,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,731
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 66,645
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,641
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,445
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,048,189
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,618,126
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,614,646
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,824
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,430,063
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 650,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,780,063
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,354,972
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,060
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 133,643
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 290,388
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,567
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,567
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 669
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 669
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 898
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 168
M. Nákladové úroky (562) 168
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -168
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 730
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,554
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35747927 DIČ: 2021426759 IČ DPH: SK2021426759
 • Sídlo: T - Invest, Skuteckého 23, 97401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2011Nové sidlo:
   Skuteckého 23 Banská Bystrica 974 01 Sloveská republika
   Noví spoločníci:
   Zdena Hriešiková Komárnická 38 Bratislava 821 02
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Martin Hriešik Komárnická 38 Bratislava 821 02
   25.09.2009Nové predmety činnosti:
   elektroenergetika - dodávka elektriny
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Ferdinand Kolda Športová 605 Brodské 908 85
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44
   Dipl. Ing. Martin Hriešik Komárnická 38 Bratislava 821 02
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské
   19.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu a verejnej mienky
   factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   28.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   27.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlejcová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   21.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlejcová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   20.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské Vznik funkcie: 22.08.2003
   18.01.2005Nové predmety činnosti:
   predaj plynu
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské Vznik funkcie: 22.08.2003
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ROSENBERG LEHMAN & Partners, spol.s.r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Gabriel Horváth Kapitánova 19/12 Komárno 945 01 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   17.10.2001Noví spoločníci:
   ROSENBERG LEHMAN & Partners, spol.s.r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Gabriel Horváth Kapitánova 19/12 Komárno 945 01 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   PULI-consulting,spol. s r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Mgr. Ivan Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   T - Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PULI-consulting,spol. s r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Mgr. Ivan Weiss Rumančekova 44 Bratislava