Vytvoriť faktúru

VN Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VN Trade
IČO 35747943
DIČ 2020271407
IČ DPH SK2020271407
Dátum vzniku 15 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VN Trade
Mlynské Luhy 15
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 679 €
Zisk -2 249 €
Aktíva 22 267 €
Vlastný kapitál 14 620 €
Kontaktné informácie
Email vnt@orangemail.sk
Webová stránka http://www.protipoziarnedvere-slovensko.sk;http://www.vntrade.sk
Mobile phone(s) +421905744740, +421905747740
Fax(es) 0243410039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,121
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,025
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,598
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,121
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,955
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,236
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,249
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,166
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,552
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,688
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 214
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,727
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,923
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,679
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,115
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 564
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,809
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 16,427
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 538
C. Služby (účtová skupina 51) 14,237
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,571
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,130
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,477
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 159
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -159
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,289
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015