Vytvoriť faktúru

GT CORPORATION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GT CORPORATION
IČO 35748109
DIČ 2020201150
IČ DPH SK2020201150
Dátum vzniku 17 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GT CORPORATION
Kmeťova 5
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Zisk -11 212 €
Aktíva 6 730 €
Vlastný kapitál -204 064 €
Kontaktné informácie
Email info@biznisy.eu
Phone(s) 0245945480, 0245943082
Fax(es) 0245650392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,769
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,509
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,509
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,041
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,807
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,807
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 234
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 206
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 219
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 219
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,769
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -215,275
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -210,702
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 138,228
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -348,930
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,212
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,044
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 220,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,760
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,760
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 215,857
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,170
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 207
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,410
D. Služby (účtová skupina 51) 5,038
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 407
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,188
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,448
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,252
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015