Vytvoriť faktúru

EKONS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKONS Bratislava
IČO 35748125
DIČ 2021408158
IČ DPH SK2021408158
Dátum vzniku 27 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKONS Bratislava
Bošániho 7
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 678 €
Zisk -5 471 €
Kontaktné informácie
Email ekons@slovanet.sk
Phone(s) 0907738771
Mobile phone(s) 0907738771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,669
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,236
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,236
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,236
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,814
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49,542
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,542
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,127
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,127
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,127
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,145
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 700
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,619
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,619
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,171
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 77,851
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 152
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 152
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,471
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,991
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 188
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,803
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,507
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -3
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -3
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,678
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,678
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,634
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,340
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 704
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,129
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,731
D. Služby (účtová skupina 51) 28,545
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,968
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,024
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,454
4. Sociálne náklady (527, 528) 490
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 303
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,852
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,852
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,138
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,988
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,569
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,523
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 515
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 515
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,986
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,511
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,471
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35748125 DIČ: 2021408158 IČ DPH: SK2021408158
 • Sídlo: EKONS Bratislava, Bošániho 7, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viera Matúšková Mlynská 49 Senec 903 01 12.02.2009
  Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 27.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Matúška 6 639 € (100%) Mlynská 49 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Viera Matúšková Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 12.02.2009
   18.09.2007Noví spoločníci:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.05.1998
   17.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   EKONS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sekretárske a administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01