Vytvoriť faktúru

IDEAMEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IDEAMEDIA
IČO 35748133
DIČ 2020220444
IČ DPH SK2020220444
Dátum vzniku 29 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IDEAMEDIA
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 914 786 €
Zisk 45 285 €
Kontaktné informácie
Email ideamedia@ideamedia.sk
Webová stránka http://www.ideamedia.sk
Phone(s) +421255563406
Fax(es) 0220781004
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,077,563
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,423
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,423
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,423
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,073,169
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 321,400
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 321,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 680,455
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 649,559
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 649,559
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,896
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,303
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 64,997
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,306
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 971
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 971
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,077,563
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,911
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,678
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,678
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,285
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,871
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 736,192
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 204,512
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,512
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 490,440
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,929
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,635
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,676
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,462
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,462
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265,213
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 19,781
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 19,781
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,913,636
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,914,786
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,913,636
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,846,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,991
D. Služby (účtová skupina 51) 2,643,318
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 182,397
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 136,530
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,581
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,286
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 710
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,639
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,639
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,640
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,791
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,327
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,179
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,179
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,179
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,467
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,439
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,439
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,028
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,288
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,503
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,218
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,414
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -196
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35748133 DIČ: 2020220444 IČ DPH: SK2020220444
 • Sídlo: IDEAMEDIA, Majerníkova 8, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05 21.10.2008
  Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 28.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Erika Vicianová 996 € (15%) Bratislava 811 01
  Communication Group, a.s. 5 644 € (85%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2008
   17.02.2012Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   vydavateľská činnosť
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   24.11.2011Noví spoločníci:
   Communication Group, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   23.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Istropolitana Advertising s. r. o. Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.05.1998
   05.10.2011Noví spoločníci:
   Istropolitana Advertising s. r. o. Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   04.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   26.11.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01
   21.10.2008Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   20.10.2008Zrušené sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 814 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   04.03.2008Nové obchodné meno:
   IDEAMEDIA s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketingové služby
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.2008
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.05.1998
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2008
   03.03.2008Zrušené obchodné meno:
   ISTRO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   ISTRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 814 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava