Vytvoriť faktúru

AUDIT CENTRE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUDIT CENTRE
IČO 35748184
DIČ 2021410391
IČ DPH SK2021410391
Dátum vzniku 29 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDIT CENTRE
Budatínska 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 177 616 €
Zisk 16 312 €
Kontaktné informácie
Email auditcentre@euroweb.sk
Phone(s) 0245512342, 0263812500
Mobile phone(s) +421911123456, 0905382679
Fax(es) 0263812500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 350,946
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 350,946
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,787
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,813
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,621
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,798
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,394
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 382,759
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 147,485
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 123,870
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,312
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 235,274
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 78,279
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 156,320
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,590
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,139
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,776
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 145,815
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 177,616
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 175,179
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,337
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 150,489
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,246
C. Služby (účtová skupina 51) 43,329
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,316
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 816
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,776
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 200
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,806
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,127
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,604
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,266
M. Nákladové úroky (562) 4,191
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,075
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,265
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,862
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,550
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015