Vytvoriť faktúru

SLOVAN Športmedia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAN Športmedia
Stav Zrušená
IČO 35748222
DIČ 2020230311
IČ DPH SK2020230311
Dátum vzniku 18 Júna 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAN Športmedia
Robotnícka 20/9
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 1 153 321 €
Vlastný kapitál -879 323 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,153,320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,153,194
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,737
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,737
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,130,371
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,130,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,130,283
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 88
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 86
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 126
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,153,320
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -880,283
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -885,962
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -885,962
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,925
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 304,740
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 302,740
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 302,740
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,689
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 387,184
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 387,184
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,341,678
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,341,678
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:35748222 DIČ: 2020230311 IČ DPH: SK2020230311
 • Sídlo: SLOVAN Športmedia, Robotnícka 20/9, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2015Zrušené obchodné meno:
   SLOVAN Športmedia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Robotnícka 20/9 Bratislava 831 03
   09.02.2005Nové sidlo:
   Robotnícka 20/9 Bratislava 831 03
   18.06.1998Nové obchodné meno:
   SLOVAN Športmedia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným