Vytvoriť faktúru

Prime Interactive - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prime Interactive
Stav Zrušená
IČO 35748346
DIČ 2021409500
IČ DPH SK2021409500
Dátum vzniku 28 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prime Interactive
Mudroňova 37
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 440 €
Zisk 5 635 €
Kontaktné informácie
Email admin@host.sk
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,812
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,812
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,352
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,557
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 151
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,755
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,164
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,659
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,294
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,635
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,823
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,807
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,056
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,923
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,197
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,631
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,440
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 69,090
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,350
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 63,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,822
C. Služby (účtová skupina 51) 22,098
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,519
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 138
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,688
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,667
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,170
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,595
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,635
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
 • IČO:35748346 DIČ: 2021409500 IČ DPH: SK2021409500
 • Sídlo: Prime Interactive, Mudroňova 37, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2016Zrušené obchodné meno:
   Prime Interactive s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 37 Bratislava 811 01
   25.03.2014Nové sidlo:
   Mudroňova 37 Bratislava 811 01
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   Prime Interactive s.r.o.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným