Vytvoriť faktúru

olika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno olika
IČO 44166877
DIČ 2022619148
Dátum vzniku 20 Mája 2008
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo olika
Podunajská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 301 €
Aktíva 3 €
Vlastný kapitál -8 936 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 258
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 138
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 258
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,236
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,574
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,301
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,494
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,674
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 298
C. Služby (účtová skupina 51) 1,376
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,674
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,674
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 147
M. Nákladové úroky (562) 1
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,821
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,301
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4301149.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015